Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

norci

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza variability povrchových antigenů patogenní bakterie Borrelia burgdorferi sensu lato
 (Adam Norek)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tm56t/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Práce na příbuzné téma

Návrh a kvalifikace oprav svarových spojů na JE metodou WELD OVERLAY
 (Michal NOREK)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//f9pdwe// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Analýza vlastností laserem kalené oceli 12050
 (Michal NOREK)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pm7cuo// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Srovnání efektivity monitoringu norka amerického /Mustela vison/ a tchoře tmavého /Mustela putorius/ pomocí raftů a sklopců.
 (Daniela BARTÁKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2oponq// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Variabilita genu pro OspC u izolovanych kmenů Borrelia burgdorferi sensu lato
 (Adam Norek)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lde44/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv predace norkem americkým na populace raka kamenáče
 (Petr PAVLUVČÍK)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6duew4// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Ekologie tchoře tmavého (Mustela putorius L.)
 (Michaela Ryšavá)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/foqg6/ | Biologie (čtyřleté) / Zoologie | Práce na příbuzné téma