Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

novy rod

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Rod Thismia Griff. (Thismiaceae) v Asii a Austrálii se zaměřením na Malesijskou fytogeografickou oblast.
 (Michal HRONEŠ)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//m9by7w// | Biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Taxonomie, ekologie a biogeografie rozsivek ostrova Nový Amsterdam a ostrova Svatého Pavla (TAAF, Jižní Indický oceán)
 (Barbora Chattová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cgk3p/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma

Tapinothrix clintonii sp. nov. (Pseudanabaenaceae, Cyanobacteria), nový druh na pomezí pěti rodů
 (Markéta BOHUNICKÁ)

2011, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ujk19t// | Botanika / | Práce na příbuzné téma

Delimitace druhů na základě molekulárních dat v rodu Synchonnus (Coleoptera: Lycidae)
 (Dominik KUSÝ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xpyn9n// | Biologie / Biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Nová taxonomie rodu Listeria
 (Denisa Dostálová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2jpz26// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Rod Orthotrichum na území NP Muráňská planina (Slovensko)
 (Lucie FIALOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3jdgz7// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Sekvenování de novo pro charakterizaci vnitrodruhové a mezidruhové genetické variability rodu Trifolium prostřednictvím DNA markerů
 (Lenka Pátková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rvtlj/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Amfizoické améby rodu Naegleria: genová typizace kmenů izolovaných z žaber ryb
 (Kateřina Skulinová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qesni/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

CHARAKTERIZACE NOVÝCH IZOLÁTŮ RODU CHROMERA (CHROMERIDA: ALVEOLATA)
 (Halina STEBLOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3a8289// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Taxonomie a ekologie sladkovodních rozsivek ostrova Nový Amsterdam (TAAF, Jižní Indický oceán).
 (Barbora Chattová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a1e3a/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)