Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nozokomialni infekce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Infekce močových cest komunitními a nozokomiálními kmeny
 (Michaela RAFAJOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0hu7ld// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Faktory virulence u bakterií rodu Proteus izolovaných z močových infekcí: jejich detekce a význam
 (Tereza Peroutková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kg9lf/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Problematika informovanosti studentů bakalářských a magisterských oborů Výchovy ke zdraví na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích o nozokomiálních infekcí
 (Petra VAVŘINOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9w08wb// | Vychovatelství / Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví | Práce na příbuzné téma

Bodová prevalenční studie infekcí spojených se zdravotní péčí ve specializovaném chirugickém zařízení
 (Šárka CHMELAŘOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//695t1u// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Prevence nozokomiálních infekcí u intravenózních portů
 (Martina Gamanová)

2015, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//00eyra// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Prevence nozokomiálních infekcí u centrálních venózních katétrů na standardních a intenzivních odděleních
 (Petra PODRAZILOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n199n2// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Prevence katetrových infekcí cévního řečiště
 (Jakub Trojánek)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//auj48f// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Nozokomiální nákazy - výskyt a prevence katétrových infekcí centrálního žilního řečiště
 (Tereza Červinková)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o7noyu// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s infekcí
 (Martina Matisová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d7w4af// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Nozokomiální nákazy šířené pracovníky intenzivní péče nemocnice Liberec
 (Helena MARCINKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4bo3ll// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)