Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

npahs

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Toxicita a oxidativní stres u rostlin po expozici polycyklickým aromatickým uhlovodíkům a jejich N-heterocyklickým derivátům
 (Veronika Pašková)

2007, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f3kop/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Využití biochemických markerů v experimentální ekotoxikologii
 (Veronika Pašková)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s9r54/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Toxicity and Genotoxicity of Azaarenes using in Vitro Screening Bioassays
 (Tomáš Bartoš)

2006, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lmk4b/ | Biologie / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení genotoxického potenciálu a rizik látek vázaných na suspendované částice v ovzduší
 (Michal Škarek)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wx0uo/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vývojová toxicita a embryotoxicita organických polutantů
 (Blanka Burýšková)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g9xe6/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Laboratorní testy toxicity s roupicemi
 (Klára Kobetičová)

2007, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlx0g/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma