Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

numericka simulace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Slupkové galaxie - hydrodynamické simulace typu "sticky-particles"
 (Jakub Vulgan)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qnx8w/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Práce na příbuzné téma

Numerická simulace procesu lisování přesných optických elementů
 (Vojtěch Novák)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//4n4zz1// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Numerická simulace proudění v tepelném výměníku
 (Jiří ROBOTKA)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tvyhxj// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Numerická simulace vlivu technologických podmínek na průběh válcování na automatiku
 (Jan Hába)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109082 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Práce na příbuzné téma

Numerická simulace prokrvení tkáně
 (Vladimír KREJČÍ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ttoa9n// | Počítačové modelování v technice / Počítačové modelování | Práce na příbuzné téma

Numerická simulace proudění chladiva v palivovém souboru reaktoru VVER1000 pomocí lattice Boltzmannovy metody
 (Václav HEIDLER)

2018, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//j426ws// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Numerická simulace termického dělení
 (Ondřej Diviš)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136922 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Numerická simulace proudění páry v odlehčeném ventilu
 (Martin STŘÍTESKÝ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q9udgl// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Numerická simulace chování kompozitních konstrukcí při nízkorychlostním rázu
 (Tomáš MANDYS)

2016, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k4ki6t// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Numerická simulace svařování vysokouhlíkové oceli zpracované SPD procesem
 (Pavel Boxan)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109423 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)