Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

obcanska nauka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Občanská nauka v českých zemích ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století
 (Monika Řepová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bowss/ | Specializace v pedagogice / Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Občanská nauka a výchova v období první Československé republiky
 (Aneta GALAŠOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uqlogw// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Využití aktivizujících metod výuky při tvorbě školního vzdělávacího programu na SŠ (pro předmět občanská nauka)
 (Michal NAVRÁTIL)

2009, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8kfdze// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Učebnice dějepisu a občanské nauky v období první republiky (1918-1938) Srovnání českého a německého školství
 (Dana ŠMAJSTRLOVÁ)

2020, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jnhyh5// | Historické vědy / České dějiny | Práce na příbuzné téma

Vliv integrace anglického jazyka a občanské nauky na lexikální a obsahové učení
 (Denisa MARKACZOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ef5kx3// | Učitelství pro základní školy / UČ AJ a lit. ZŠ14 navazující | Práce na příbuzné téma

Metody rozvíjející komunikační dovednosti žáků ve výuce občanské nauky na základní škole v MSK
 (Lucie RYKALOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//s2xdvs// | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh) | Práce na příbuzné téma

Téma ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v hodinách občanské nauky
 (Miroslava HLINKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i7bj9j// | Učitelství pro střední školy / ČJn-OVan | Práce na příbuzné téma

Poslání Občanské nauky na střední odborné škole a uplatnění výuky filozofie a etiky při utváření klíčových kompetencí
 (Radmila Dudková)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jaan2/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Využití dramatické výchovy při výuce občanské nauky
 (Jana Blažková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//gw12rb// | Specializace v pedagogice / anglický jazyk - humanitní studia | Práce na příbuzné téma

Využívání moderní didaktické techniky ve výuce českého jazyka a občanské nauky na základní škole
 (Lenka TOBOLKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jkl8oq// | Učitelství pro základní školy / ČJ-OV/ZŠ | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)