Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

obce v ochrannych pasmech

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Květiny a jejich použití v zahradách horských chalup v oblasti Krkonoš.
 (Karolína Burešová)

2020, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sebj2b// | Zahradní a krajinářská architektura / | Práce na příbuzné téma

Analýza lokality a vhodnosti parcely pro výstavbu hotelu v obci Lipno nad Vltavou
 (Tereza Kšírová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/5091/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Práce na příbuzné téma

Drobné sakrální stavby v krajině v ORP Moravské Budějovice
 (Jaroslav TESAŘ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u8cn7v// | Geografie / Geografie pro veřejnou správu | Práce na příbuzné téma

Mikrobiální aktivity v rhizosférní a nerhizosférní půdě stresované suchem
 (Jakub Elbl)

2017, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//94z3hj// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná a krajinná ekologie | Práce na příbuzné téma

Návrh zástavby rozvojové plochy v obci Březolupy
 (Libor Žák)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129249 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systémů ochrany přírody v ČR a Polsku
 (Ivana Matičková)

2014, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5pdy6w// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Urbanismus | Práce na příbuzné téma

Státní památková péče v ČR v postavení dotčeného orgánu
 (Eva Erbsová)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wt1ho/ | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Možnost exploatace podzemní vody pro rekreační areál v obci Moravec
 (Ondřej Tesař)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijhje/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Územní studie lokality „U Čapího hnízda“ v obci Nová Dědina pro účel individuálního bydlení
 (Radim Kokošínský)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94613 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Hodnocení jakosti podzemního zdroje pitné vody v katastrálním území Přísnotice
 (Monika Lančová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//aqolkm// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma