Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

oblouk

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Bytový dům Oblouk jako brána do Nové Ostravy
 (Daniel Michalík)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wo3ou/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Práce na příbuzné téma

Konstantinův oblouk v Římě
 (Petra Klečková)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ev198/ | Historické vědy / Klasická archeologie | Práce na příbuzné téma

Charakterový oblouk hlavního hrdiny ve filmech Ridleyho Scotta
 (Daniel Krcha)

2018, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8cb8ij// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Střihová skladba | Práce na příbuzné téma

Elektrický oblouk ve spínacích přístrojích
 (Ondřej Kutal)

2015, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//6jao4k// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Práce na příbuzné téma

Triumfální oblouk Septimia Severa na Foru Romanu
 (Michaela Kazelleová)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qlv9r/ | Historické vědy / Klasická archeologie | Práce na příbuzné téma

Měření místních ztrát na hydraulických prvcích - koleno a oblouk.
 (Jiří Rak)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94120 | Strojírenství / Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Možnosti reinervace močového měchýře vytvořením arteficiálního neurálního reflexního oblouku (experiment na zvířecím modelu)
 (Zdeněk Mackerle)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sr8ub/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Práce na příbuzné téma

Genetická diverzita vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus, Heckel, 1837) ve vodách Karpatského oblouku (hraniční oblast Baltského a Černého moře)
 (Eva Marešová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gtmy3/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

Dřevěné chrámy v Karpatském oblouku Slovenska na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO
 (Peter Mičák)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nletq/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)