Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

obrazova chyba

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

1.Teoretická část: Noise, destrukce, obrazová chyba ve videoklipu a krátkých filmových formách 2.Praktická část: Projekt Alice - soubor 3 videoklipů, kamera
 (Martin CENKL)

2011, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9i1tol// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Kamera | Práce na příbuzné téma

Počítačem generovaná obrazová holografie
 (Petr LOBAZ)

2017, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3twwc4// | Inženýrská informatika / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Obrazová sada pro předmět Diagnostika číslicových systémů I.
 (Andrea BÍNOVÁ)

2006, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5xg4r9// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma