Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

obrazova degradace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

1.Teoretická část: Noise, destrukce, obrazová chyba ve videoklipu a krátkých filmových formách 2.Praktická část: Projekt Alice - soubor 3 videoklipů, kamera
 (Martin CENKL)

2011, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9i1tol// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Kamera | Práce na příbuzné téma

Boží muka na Mikulovsku a jejich degradace
 (Jiří Sekereš)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r2pw3/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Teoretické a technické aspekty tvorby vybraných českých fotografů od poloviny 60. let 20. století do současnosti
 (Monika Spilková)

2018, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n2jry/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny umění | Práce na příbuzné téma

Modelování a analýza efektu ionizujícího záření na paměťových fóliích
 (Iveta Jamrozová)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128306 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Restaurování dvou barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou a rozšířený průzkum rámů s oválným obrazovým zrcadlem
 (Klára Schmidtová)

2020, Diplomová práce, Fakulta restaurování / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8yw7bt// | Výtvarná umění / Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: Textil | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocování mechanických vlastností konstrukčních materiálů pomocí miniaturních zkušebních vzorků
 (Radek PROCHÁZKA)

2019, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s4dj8r// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma