Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

obytna zona

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Zahradně architektonické úpravy obytných a pěších zón
 (Jana Šindlerová)

2015, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2saejm// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářská architektura | Práce na příbuzné téma

Senior resort Karlovy Vary - Stará Role, řešení exteriéru obytné zóny
 (Martin MRÁZEK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e8dq9y// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Prostorová tvorba | Práce na příbuzné téma

Funkční typizace zastavěného území Českých Budějovic a návrh cenové mapy pro obytné zóny
 (Martin PROCHÁZKA)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kzxm9q// | Geografie / Geografie pro veřejnou správu | Práce na příbuzné téma

Řešení obytné zóny - zklidnění dopravy v ulici Brandlova - Praha 11
 (Jiří Borový)

2011, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//440iu6// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta | Práce na příbuzné téma

Hygienické hodnocení neionizujícího záření v obytných zónách poblíž vysílačů
 (Lucie HRBÁČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gp0ixy// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Obec jako stavebník v přípravě rozvojových zón pro bydlení na příkladu obce Žleby
 (Vladimír Šindelář)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/y4hen/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Funkční zóny města Trutnova
 (Lucie HANUŠOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//58awts// | Učitelství pro střední školy / Uč. pro SŠ NJ-GEO | Práce na příbuzné téma

Územní studie obytné zástavby v obci Prostějovičky
 (Jiří Flašar)

2010, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84109 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Požární zabezpečení obytných a průmyslových zón požární vodou
 (David Melichar)

2008, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69088 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Antropogenní ovlivnění krajiny v souvislosti s rozšiřováním obytné zástavby na Zlínsku
 (Karel MACEK)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kkmw4t// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)