Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odbery vody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Vliv čistírny odpadních vod v obci Kojčice na kvalitu vody v recipientu
 (Rudolf Koranda)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2e51vu// | Zootechnika / Rybářství a hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Jak se mění kvalita vody na odtoku z rybníků při jejich výlovu
 (Martin VÁGNER)

2020, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0zjjqs// | Zemědělská specializace / Rybářství a ochrana vod | Práce na příbuzné téma

Vliv odběrů vody pro umělé zasněžování na abundanci a druhovou bohatost zoobentosu v potoce Pluskovec ve Velkých Karlovicích
 (Karla KUBÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zjwnqe// | Biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Posouzení odběrních míst k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou
 (Jiří Herian)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128153 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Posouzení kvality vody v řece Morávka
 (Alice Dobešová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119662 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Zdravotní rizika teplé vody
 (Hana Balnerová)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144976 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Kvalita vody nádrže v Biocentru Chrlice
 (Zdeňka Letzingerová)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//y0uldv// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Potenciál krmných směsí a obilovin jako nástroj pro udržení dobré produkce tržního kapra ve vztahu ke kvalitě vody.
 (Václav MELKA)

2017, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fs9usg// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Využívání vody v areálu hřbitova Kadaň
 (Marie MILOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ljuf1q// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Monitoring jakosti vody vybraného toku
 (Petr Zálešák)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qfnbaz// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)