Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odpadni pneumatiky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Posuzování vybraných způsobů materiálového a energetického využití osobní pneumatiky v rámci celého jejího životního cyklu metodou LCA.
 (Robert Kořínek)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100564 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Příprava uhlíkatých materiálů mikrovlnnou pyrolýzou odpadních pneumatik pro snižování koncentrace xylenu z odpadních plynů
 (Karolína Gorzolková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144318 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Mikrovlnná pyrolýza odpadních pneumatik
 (Dominika Habermannová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145632 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

Aplikace pryžového prachu z odpadních pneumatik: Vliv technologických parametrů míchání na vlastnosti kaučukových směsí směsí a vulkanizátů
 (Oleksandr Ustinov)

2021, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//0yq3br// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Využití produktu po recyklací pneumatik
 (Jakub Svoboda)

2022, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//gw8wfg// | Nerostné suroviny (čtyřleté) / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Hydrogenace pyrolýzních olejů z odpadních plastů a pneumatik
 (Aleš Pavelčák)

2021, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//5wgect// | Energie a paliva / | Práce na příbuzné téma

Provozní testy pilotní jednotky termické depolymerace odpadních plastů a pneumatik
 (Michal Dragoun)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//2vurvy// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Vyztužování zemin pomocí pneumatik
 (Roman Černý)

2014, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105622 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Využití odpadní pryžové drti z pneumatik jako plniva do geopolymeru
 (Hana KONÍČKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8ujlm4// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Energetické zpracování pneumatik a odpadní pryže a využití pyrolýzního zbytku jako sorbentu
 (Marian Jochymek)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92338 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)