Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odpadni voda z technologie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Možnosti využití vyčištěných odpadních vod z ČOV
 (Denisa Novočková)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137425 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Využití tepla z odpadní vody
 (Lukáš Kovařík)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119616 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Membránové technologie - zlom v pojetí čistíren odpadních vod nebo greenwashing. Případová studie jedné modernizace
 (Pavel Rejchrt)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dc0q3/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Metody odstraňování organických látek z odpadních vod, využití membránových technologií
 (Jaroslava Peerová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m680f8// | Chemické a procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh elektrické požární signalizace v objektu čističky odpadních vod z chemické výroby
 (Lukáš Hajda)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gg73v1// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Příprava a aplikace biokatalyzátoru pro bioremediaci odpadních vod z koksárenského průmyslu
 (Zuzana Straková)

2018, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//udcw9q// | Biochemie a biotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Mokrá oxidace odpadních vod z farmaceutických procesů
 (Eliška Zídková)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//94dnnq// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Zpracování a možnosti využití vybrané odpadní biomasy z pěstitelské technologie
 (Dalibor Bílek)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//29jzah// | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Nakládání s odpadními vodami z masného průmyslu
 (Jiří Augustin)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92148 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Návrh využití kalů z čistírny odpadních vod při výrobě patního lanka
 (Petr Pištora)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129819 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)