Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odvodneni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Optimalizace odvodnění stavební jámy CVIDOS PdF MU Brno
 (Markéta Nohavicová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/obim9/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Vliv odvodnění a vegetace na množství a diverzitu metanogenů v rašeliništích
 (Olga LÍSALOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xapqsx// | Biologie / Klinická biologie | Práce na příbuzné téma

Odvodnění zeminového podloží pomocí vertikálních drénů
 (Michal Steiner)

2017, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118430 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Návrh hlavní čerpací stanice a odvodnění bočních svahů ČSA
 (Emil Horvát)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115644 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Výpočet zásob písku v současnosti netěžené pískovně Erika nad Svatavou na Sokolovsku a zpracování způsobu vytěžení a odvodnění lomu
 (Jaroslav Zeman)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107898 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Intenzifikace odvodnění flotačních hlušin
 (Jaroslava Hermanová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130086 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Výzkum hydrogeologických a geologických poměrů báze Slatinické výsypky a technické možnosti jejího odvodnění
 (Lukáš Žižka)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//7knprp// | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Provozní odvodnění povrchového lomu Vršany při jeho dalším postupu do dobývacího prostoru Slatinice v létech 2025 - 2050
 (Miroslav Kozák)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129971 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Rotační kaskáda pro odvodnění proplástku
 (Lukáš Smetana)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114739 | Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem | Práce na příbuzné téma

Složení a funkce mikrobního společenstva v rašeliništích a jeho změny vlivem odvodnění
 (Lucie KOVÁŘOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o0cszc// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)