Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odvodneni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Optimalizace odvodnění stavební jámy CVIDOS PdF MU Brno
 (Markéta Nohavicová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/obim9/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Vliv odvodnění a vegetace na množství a diverzitu metanogenů v rašeliništích
 (Olga LÍSALOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xapqsx// | Biologie / Klinická biologie | Práce na příbuzné téma

Odvodnění zeminového podloží pomocí vertikálních drénů
 (Michal Steiner)

2017, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118430 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Provozní odvodnění povrchového lomu Vršany při jeho dalším postupu do dobývacího prostoru Slatinice v létech 2025 - 2050
 (Miroslav Kozák)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129971 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Rotační kaskáda pro odvodnění proplástku
 (Lukáš Smetana)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114739 | Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem | Práce na příbuzné téma

Množství a diverzita metanotrofních bakterií v rašeliništích v závislosti na typu rašeliniště, rostlinném opadu a odvodnění
 (Adéla KRÁČMAROVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vgja9b// | Biologie / Klinická biologie | Práce na příbuzné téma

Vazba lužního lesa na oblasti odvodnění hydrogeologických struktur v soutokové oblasti řek Dyje, Jihlavy a Svratky
 (Jitka Novotná)

2018, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//11sm0r// | Krajinné inženýrství / Ekologie lesa | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení a nové řešení odvodnění srážkových vod v městské části Ostrava - Jih
 (Jan Kuchař)

2020, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140922 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh hlavní čerpací stanice a odvodnění bočních svahů ČSA
 (Emil Horvát)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115644 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Varianty odvodnění místních komunikací
 (Daniela Runcziková)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//lgnyk9// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)