Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odvodnovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Odvodňování stavebních jam a lomů
 (Jakub Jančík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129063 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Odvodňování lomu Bílina
 (Petr Schwarz)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115429 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Koncepce odvodňování dolu Rožná I v Dolní Rožínce
 (Michal Vokurka)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115365 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Odvodňování černouhelných flotačních hlušin
 (Kamila Mrkvová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115196 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Odvodňování jemnozrnného uhlí na hyperbarických filtrech
 (Pavel Bobek)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98327 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

Problematika odvodňování lomových provozů při dobývání v obtížných podmínkách.
 (Tomáš Růžička)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110394 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Technologie odvodňování a úpravy důlních vod na lomu ČSA
 (Emil Horvát)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103368 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh úpravy odvodňování ložiska kaolinu dobývacího prostoru Podbořany I
 (Pavel Hrdina)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107999 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Technicko-ekonomický rozbor procesu odvodňování kalů z hutní prvovýroby v průmyslovém podniku
 (Petra Paličková)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109022 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Výzkum odvodňování Babické plošiny v CHKO Moravský kras
 (Alena GRYCOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//63d9w7// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)