Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

opakovatelnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Opakovatelnost měření rohovkových parametrů u jednotlivých měřících metod
 (Hana Šimková)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tb403/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Práce na příbuzné téma

Opakovatelnost při analýze práškových vzorků infračervenou spektroskopií za použití techniky bromidových tablet
 (Lucie Hronová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119428 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

Opakovatelnost měření geometrických parametrů železniční koleje
 (Alena Havlová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6162 | Fyzika / Fyzikální měření a modelování | Práce na příbuzné téma

Optimalizace strategie měření na CMM s ohledem na maximální produktivitu a opakovatelnost
 (Jan Rouček)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//yt46pv// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Opakovatelnost automatických optických brusů
 (Barbora Tomší)

2019, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//sn9tsw// | Chyba / | Práce na příbuzné téma

Opakovatelnost výkonnostních znaků v evoluční termální biologii
 (Kateřina Bartáková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vruu1/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Opakovatelnost a reprodukovatelnost vybraných přístrojů pro měření termofyziologických vlastností
 (Katarína Huntošová)

2015, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//6vxos5// | Textilní inženýrství / Textilní a oděvní technologie | Práce na příbuzné téma

Rohovková topografie a opakovatelnost přístrojového měření
 (Ondřej Nenáhlo)

2014, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//g8ifvz// | Optika a optometrie / | Práce na příbuzné téma

Vliv metodiky měření a vyhodnocení úchylek tvaru a polohy pomocí souřadnicového měřicího stroje na reálně dosažitelnou nejistotu měření a opakovatelnost výsledků.
 (Radim HOBLÍK)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//66sgxa// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Opakovatelnost měření posturální stability v krátkém časovém úseku na balanční pomůcce Gym Top USB Professional u zdravých jedinců
 (Martina STŘEDOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4qpl7c// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)