Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

opatreni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Vývoj protipovodňových opatření ve městě Český Krumlov, financování těchto opatření, efekty a důsledky protipovodňových opatření
 (Taťána FERENCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6f4w7h// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Protikrizová opatření a opatření na obnovu hospodářského růstu v České republice
 (Andrej Kmeť)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Způsob plnění regulačních opatření vybraného územního samosprávného celku jako jeden ze systémů hospodářských opatření pro krizové stavy
 (Aneta KUČEROVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ss76y6// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ - podpůrná opatření 1. stupně
 (Mária TOPIARZOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//s1qv6v// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Východiska a perspektivy obecných předběžných opatření jako základ úpravy předběžných opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí
 (Pavla BURIÁNOVÁ)

2017, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k5t6tw// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Opatření podle zákona o rodině a opatření podle zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže
 (Lucie Vykoukalová)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i8x85/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Ochranná opatření v řízení ve věcech mladistvých a opatření v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let
 (Kateřina KŘIČKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wnw8td// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Opatření obecné povahy jako právní forma nahrazující podzákonné právní předpisy
 (Jaroslav Mikuš)

2021, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efzxx/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Územní opatření v systému nástrojů územního plánování
 (Petra Otepková)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wt0bv/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Předběžná opatření v mezinárodním rozhodčím řízení
 (Lenka Sudolská)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8s4c/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)