Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

opencv

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Porovnání výkonnosti počítání konvoluce v knihovnách i3dlibs a OpenCV
 (Michal Valenta)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yyuf5/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Využití knihovny OpenCV v jazyce Python
 (Ladislav Rapan)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141333 | Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení | Práce na příbuzné téma

Systém pro vizualizaci metod a algoritmů z OpenCV knihovny
 (Václav Halama)

2021, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//8wm0t1// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Rozpoznání Rubikovy kostky v obraze kamery pomocí knihovny OpenCV
 (Libor Machovec)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//74iknm// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Vývoj hardwaru a softwaru pro mobilního robota založeného na Raspberry Pi a OpenCV
 (Marek Valšík)

2016, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//npe1uz// | Electrical Engineering and Informatics / Mechatronics | Práce na příbuzné téma

Využití knihovny OpenCV pro zpracování obrazu v mobilních robotických systémech.\nl{}
 (Ondřej LAPÁČEK)

2009, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//f61h40// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma