Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

operacni a informacni strediska hasicskeho zachranneho sboru ceske republik

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Studium procesu implementace systémů managementu kvality v podmínkách Operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru
 (Marek Gašparín)

2016, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112236 | Řízení průmyslových systémů / | Práce na příbuzné téma

Návrh optimalizace informačních systémů operačního řízení Hasičského záchranného sboru České republiky v oblasti automatizovaného návrhu sil a prostředků
 (Hynek Marák)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88505 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Činnost Krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru České republiky při mimořádné události většího rozsahu
 (Marcela Šímová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qpy2f/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Adaptační proces příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
 (Jiří Čapek)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ff5yv/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení připravenosti a akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ke zdolávání mimořádných událostí ve správním území obce s rozšířenou působností Písek
 (Stanislav MÁŠKA)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//07z0y0// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Bojový řád Operačních a informačních středisek HZS ČR.
 (Jaroslav Navrátil)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118550 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Porovnávání činnosti základních složek integrovaného záchranného systému v operačním řízení v Pardubickém a Královéhradeckém kraji v letech 2008 - 2012
 (Kamila PÁTKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f4hy28// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Porovnání činnosti základních složek IZS v operačním řízení v Pardubickém a Královéhradeckém kraji v letech 2008 - 2012
 (Kamila PÁTKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jqrp71// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Navigační systémy a GIS pro potřeby hasičských záchranných sborů krajů
 (Tomáš JIŘÍČEK)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qwhnyf// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Návrh rozšíření algoritmu práce operátorů krajských operačních a informačních středisek HZS krajů
 (Jaromír Zeman)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94340 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)