Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

operacni a informacni stredisko

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Způsoby komunikace mezi místem zásahu složek integrovaného záchranného systému a operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému
 (Lucie TYEMNYÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r8dkvf// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Studium procesu implementace systémů managementu kvality v podmínkách Operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru
 (Marek Gašparín)

2016, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112236 | Řízení průmyslových systémů / | Práce na příbuzné téma

Kontextová kartografická vizualizace a její využití v krizovém managementu
 (Jiří Zbořil)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1nv9/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Práce na příbuzné téma

Informovanost obyvatelstva okresu České Budějovice o bodech zájmu a způsobech komunikace při tísňovém volání
 (Denisa TICHÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mudmef// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Rizika provozu krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru
 (Kamil Blažek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x7tui7// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Bojový řád Operačních a informačních středisek HZS ČR.
 (Jaroslav Navrátil)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118550 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Posouzení efektivnosti komunikace krizových štábů Jihočeského kraje při vzniku mimořádné události a krizové situace
 (Slavomír ČURDA)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2fyo0h// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Integrace nových scénářů do činnosti Krajského operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje
 (Vladimír Minařík)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//6f4j2x// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Práce na příbuzné téma

Porovnání činnosti základních složek IZS v operačním řízení v Pardubickém a Královéhradeckém kraji v letech 2008 - 2012
 (Kamila PÁTKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jqrp71// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Vytvoření výukové prezentace pro obsluhu softwaru na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru (KOPIS HZS) pro potřeby vedení události
 (Jiří ZETEK)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rfhm3p// | Elektrotechnika a informatika / Měřicí a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)