Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

operational programmes

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Obtaining the resources from the operational programmes for financing the needs of the chosen company.
 (Petra Chvalkovská)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mmzbg3// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Práce na příbuzné téma

Tvorba regionálních operačních programů pro plánovací období 2007-2013
 (Martina Ferechová)

2007, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dj3hh/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Regionální operační programy jako nástroj podpory kulturního cestovního ruchu
 (Alena Kolínková)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ephue/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Regionální operační programy - teorie a aplikace v regionu Jihozápad
 (Zdeňka Perníková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/g04q0/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie | Práce na příbuzné téma

Analýza publicity projektů v rámci regionálních operačních programů
 (Dita Knotová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tbo5w/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Práce na příbuzné téma

Regionální operační programy - komparace v rámci EU
 (Jaroslav Kopecký)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qbpij/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů - komparace v rámci EU
 (Andrea Furicová)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yt435/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Podpora vědy a výzkumu ze strukturálních fondů - komparace v rámci EU
 (Ondřej Přikryl)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vtsw3/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Operationsprogramme der EU und fremdsprachliche Weiterbildung in der Wirtschaft
 (Jaromíra POLEDNOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2tsw6s// | Filologie / Německý jazyk pro manažerskou praxi | Práce na příbuzné téma

Analýza realizace podpory venkovského cestovního ruchu - agroturistiky v ČR prostřednictvím Programu rozvoje venkova a Regionálních operačních programů
 (Simona Vojtěchovská)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48939 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)