Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

optimalizace pcr

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Optimalizace metody PCR pro vyšetření polymorfismu v genu PAI-1
 (Daniela SPĚVÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zson76// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Optimalizace metody PCR-RFLP pro analýzu polymorfizmu Val/Met v genu COMT.
 (Lenka VOKÁLKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//51xe33// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Optimalizace PCR metody pro detekci rostlin Arabidopsis s umlčenými geny pro nukleotid pyrofosfatasu
 (Zuzana BARBUŠČÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rycx39// | Chemie / Bioanorganická chemie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace "long-range PCR" u pacientů s hereditárními nádory.
 (Klára BROŽOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//soyco6// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Návrh a optimalizace multiplex RT-PCR pro paralelní analýzu míry exprese (sub)isoforem metalothioneinů
 (František Petrlák)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rfqft3// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace primerů pro PCR amplifikaci a následné sekvenování exonů genu PKD2
 (Kristián KOZÁK)

2022, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//58s7mh// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Optimalizace PCR metody pro detekci Salmonella a E. coli
 (Jana KOUBSKÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i2xuot// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Práce na příbuzné téma

Optimalizace Gibson assembly pro tvorbu polycistronních plasmidů určených k reprogramování somatických buněk do „medium spiny“ neuronů
 (Jáchym Brzezina)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bdkhb/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Optimalizace detekce klíčových genů biosyntetických drah alkaloidů u máku
 (Sára SOUČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xpgeev// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace multiplex PCR pro současnou detekci kolicinů a mikrocinů
 (Lucie JANÁKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//spcl7x// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)