Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

organicka barviva

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Organická barviva s biologickou aktivitou
 (Ludmila Michalíčková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//uxay28// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Organická push-pull barviva na bázi trifenylaminu pro solární články
 (Jaroslav Charvot)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//15f4tc// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Práce na příbuzné téma

Možnosti sorpce barviva p-fenylendiaminu na jílový minerál montmorillonitového typu a jeho ekotoxikologické vlastnosti
 (Hana Gebauerová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94775 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Odstraňování organického barviva z vody pomocí kombinovaného membránového procesu
 (Jan Mrázek)

2008, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//56apxb// | Chemie a technická chemie / Chemické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Biologická degradace organických barviv
 (Martin Struk)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2yrs/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Využití sorbentů na bázi lignocelulózových materiálů pro odstraňování organických barviv z modelových odpadních vod
 (Elena Halecká)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yh9aqc// | Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů | Práce na příbuzné téma

Analýza reziduí v organických barvivech
 (Kateřina Hordějčuková)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vej3d2// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Fotochemická degradace organických barviv pomocí práškových kompozitů g-C3N4/fylosilikát
 (Marie Chmelařová)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140804 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Kompozitní materiály na bázi černého fosforu pro fotokatalytický rozklad organických barviv
 (Boris Lochman)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//cr4qkr// | Anorganická, organická a makromolekulární chemie / | Práce na příbuzné téma

Diafiltrace roztoků organických barviv
 (Jiří Cuhorka)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//001rtw// | Chemické a procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)