Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

organicka barviva

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Organická barviva s biologickou aktivitou
 (Ludmila Michalíčková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//uxay28// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Analýza fluorescence organického barviva s využitím konfokální mikroskopie
 (Štefan Mocko)

2015, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//o8t02z// | Biomedicínská technika a bioinformatika / | Práce na příbuzné téma

Využití konfokální mikroskopie ke studiu změny fluorescence organického barviva v různém prostředí
 (Roman Šeptun)

2015, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//wvlf1m// | Biomedicínská technika a bioinformatika / | Práce na příbuzné téma

Využití konfokální mikroskopie ke studiu degradace organického barviva v buněčné biologii
 (Kateřina Trnová)

2015, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//deej5m// | Biomedicínské inženýrství a bioinformatika / | Práce na příbuzné téma

Možnosti sorpce barviva p-fenylendiaminu na jílový minerál montmorillonitového typu a jeho ekotoxikologické vlastnosti
 (Hana Gebauerová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94775 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Organická push-pull barviva na bázi trifenylaminu pro solární články
 (Jaroslav Charvot)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//15f4tc// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Práce na příbuzné téma

Odstraňování organického barviva z vody pomocí kombinovaného membránového procesu
 (Jan Mrázek)

2008, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//56apxb// | Chemie a technická chemie / Chemické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu elektrolýzy na rozklad organického barviva v diafragmovém
 (Jaroslava Davidová)

2008, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//4v77zc// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Analýza degradačních produktů organického barviva po rozkladu v diafragmovém
 (Martin Nejezchleb)

2009, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//0zqjtv// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Biologická degradace organických barviv
 (Martin Struk)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2yrs/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)