Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

organised crime

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Korupce a organizovaný zločin
 (Michael Adámek)

2023, Diplomová práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/hw5l3/ | Bezpečnostní management / | Práce na příbuzné téma

Trestněprávní aspekty organizovaného zločinu
 (Veronika HENZELOVÁ)

2021, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xgdllm// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Procesní prostředky boje proti organizované kriminalitě
 (Zdeněk Hlobil)

2008, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r6y3c/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Práce na příbuzné téma

Organizovaný zločin v povědomí studentů středních škol
 (Tomáš KOJECKÝ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9nocde// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Práce na příbuzné téma

Organizovaný zločin formou vydírání a dopad na ekonomiku ČR
 (Ladislava Škopová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1411qi// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Práce na příbuzné téma

Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie se zaměřením na oblast terorismu a organizovaného zločinu
 (Sylva Hříbková)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102062 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Práce na příbuzné téma

Organizovaný zločin
 (Michal Eibensteiner)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m258wk// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Možnosti boje proti organizovanému zločinu na regionální úrovni
 (Michal Eibensteiner)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ygfvh1// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Proměny albánského organizovaného zločinu v ČR
 (Veronika Netolická)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wayvj/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Práce na příbuzné téma