Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

originalita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Individuální stylové dominanty v postojových diskusích na sociální síti Facebook. Originalita vyjadřování ve veřejné psané komunikaci na internetu a její příčiny
 (Jarmil Vepřek)

2018, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b42zu/ | Filologie (čtyřleté) / Český jazyk | Práce na příbuzné téma

Specifičnost a originalita jazyka v románech A. Burgesse a G. Orwella
 (Lucie ZEMANOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9500uk// | Učitelství pro základní školy / AJn-ŠJn | Práce na příbuzné téma

Propagace automobilů značky Škoda, její originalita a jak je vnímána spotřebiteli
 (Milan HEGER)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7jdisl// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Originalita filozofické koncepce Egona Bondyho
 (Štěpánka REGENTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//634f3q// | Humanitní studia / Humanistika | Práce na příbuzné téma

Koncept originality v době 3D tisku
 (Michaela Trňáková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bkvse/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Práce na příbuzné téma

Kritérium originality v rozhodovacej praxi zahraničných súdov
 (Peter Vámoši)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zwdme/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Fotografický portrét - obraz jako reflex kultivované originality
 (Jan SLAVÍK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//llrv3u// | Výtvarná umění / Fotografie a intermediální tvorba | Práce na příbuzné téma

Zabezpečení automobilů, identifikace originality autoklíčů
 (Petr Miloš)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pa666e// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Faktor originality v reklamě
 (Rudolf Ešner)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14267 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Tvořivost v textech dospívajících
 (Věra Kontríková)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0o08/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma