Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

osoba s mp

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Začlenění osob s MP do týmových sportovních her - fotbalu: přínosy a limity
 (Martin Axman)

2021, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tw67j/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Práce na příbuzné téma

Komparace ukazatelů zdravotně orientované zdatnosti a sociálního chování žáků ZŠ s mentálním postižením
 (Jitka Králíková)

2020, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/obtu1/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Práce na příbuzné téma

Sexuální důvěrník ve velkokapacitním zařízení pro osoby s mentálním postižením
 (Klára UHLÍŘOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9knnef// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - andragogika | Práce na příbuzné téma

Osoby s mentálním postižením a jejich uplatnění na trhu práce
 (Marie Křížková)

2022, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//et8a7e// | Sociální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Sexualita a intimita osob s mentálním postižením ve vybraných pobytových sociálních službách
 (Olga MINÁŘOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7nsnb8// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - andragogika | Práce na příbuzné téma

Dotazování osob s mentální postižením
 (Edita Imrychová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uypf6/ | Humanitní environmentalistika / Psychologie | Práce na příbuzné téma

Aktivizační činnosti u osob s mentálním postižením nabízené v Domově na rozcestí ve Svitavách
 (Veronika MINAŘÍKOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xqhupx// | Vychovatelství a speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Možnosti pohybové aktivity pro dospělé osoby s mentálním postižením v České republice
 (Barbora KRISTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tyitmw// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti aplikace kompenzačních cvičení u dětí s mentálním postižením
 (Karolína KŘENKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//aovhvd// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Podpora komunikace u dospělých osob s mentálním postižením
 (Nikola Hamplová)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12557 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Práce na příbuzné téma