Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

osobni ochranne pracovni pomucky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Zlepšení procesu nákupu a výdeje pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek
 (Štefan Hájek)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114374 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vztah kvality ochranných pracovních pomůcek a rizika na úseku BOZP
 (Radka Vašinová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4e7fma// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Postoj zdravotníků k používání osobních ochranných pracovních pomůcek
 (Martina HAMMEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1pqobu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Vliv adaptačního procesu na fluktuaci
 (Markéta Chvalinová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r7uqq/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Návrh osobních ochranných prostředků podle nejnovějších poznatků vědy a techniky při hornické činnosti na povrchu a úpravě a zušlechťování nerostů
 (Miroslava Štréblová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108012 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Používání ochranných pomůcek na vybraných pracovištích k ochraně dýchacích cest a sluchu
 (Denisa VAŇKÁTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6q7hkx// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma