Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

osoby s omezenou schopnosti pohybu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Posouzení parametrů technických specifikací pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na vybrané železniční stanici
 (Tomáš Nešetřil)

2017, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tlefct// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití osobní železniční dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace v Libereckém kraji
 (Lada Poláková)

2019, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cedipr// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Přístupnost vybraných objektů města Jihlavy pro osoby s omezenou schopností pohybu
 (Michaela Skalická)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//gl3u24// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Práce na příbuzné téma

Přestupní uzly a jejich vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace
 (Vojtěch Gloser)

2018, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//b0odq6// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Posouzení staveb železniční infrastruktury ve vztahu k obecným požadavkům zabezpečujícím jejich bezbariérové užívání ve shodě s TSI PRM týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
 (Marek Pětioký)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//x3raa8// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta | Práce na příbuzné téma

Mobilita osob s omezenou schopností pohybu ve městě Pardubice
 (Petr Komžák)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9878 | Specializace v pedagogice / Sociální komunikace v neziskovém sektoru | Práce na příbuzné téma

Cestování osob s omezenou schopností pohybu v Praze
 (Andrea Zelbová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//djz4ch// | 75-32-N / 06 Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Evakuace osob s omezenou schopností pohybu
 (Monika Lörinczová)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//9ek9ci// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení evakuace osob s omezenou schopností pohybu v zařízeních sociální péče
 (Ivo Valenta)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110117 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Stanovení požadavků na vstupní zařízení do objektů z hlediska osob s omezenou schopností pohybu a orientace
 (Vít Vrubel)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88661 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)