Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

osvojovani si druheho jazyka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Osvojování druhého jazyka. Teorie osvojovaní druhého jazyka – porovnání z hlediska jazykového transferu z rodného jazyka.
 (Magda Pecnová)

2012, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4330/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Práce na příbuzné téma

Lingvistické prvky Angličtiny jako druhého jazyka: Průzkum rodilých mluvčích Německého jazyka
 (Caroline OTTOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bpojwz// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Osvojování anglického jazyka pomocí písní u dětí mladšího školního věku
 (Hana HAVRÁNKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1618nx// | Učitelství pro základní školy / Uč. cizích jazyků pro ZŠ-AJ navazující | Práce na příbuzné téma

K obecným principům osvojování cizího jazyka dítětem
 (Romana BALOUNOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jm0i08// | Učitelství pro základní školy / ČJn-OVn | Práce na příbuzné téma

Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka
 (Miroslav Janík)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iq27t/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Práce na příbuzné téma

Nabývání druhého jazyka: pokrok a chyby na různých úrovních znalostí anglického jazyka
 (Jarmila ZATÍRANDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6gxg8i// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Strategie učení se cizímu jazyku u nevidomých studentů anglického jazyka jako cizího jazyka
 (Ivana Hovořáková)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkhq4/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Práce na příbuzné téma

Slovníkové listy pro výuku češtiny jako cizího jazyka
 (Veronika Daňhelová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d215q/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem | Práce na příbuzné téma

Osvojování druhého jazyka. Výzkum vznikajících chyb u českých středoškolských studentů.
 (Adéla HOLAVOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//y0viv6// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Osvojování znakového jazyka neslyšícími dětmi
 (Zuzana Pulcová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dn7xg/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)