Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

otevrena knihovna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Otevřené knihovny – pohledy, hlediska a přístupy přispívající k otevřenosti knihoven v České republice a zahraničí
 (Jan Delong)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iobr2/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

Multiplatformní knihovna pro interakci s grafickým uživatelským prostředím
 (Jaromír Kala)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s8wky/ | Informatika / Matematická informatika | Práce na příbuzné téma

Implementace služby My Open Library v Irsku a její vnímání z pohledu uživatelů knihovny v Deansgrange
 (Olga Senčaková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qqkgv/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace otevřené JavaScriptové knihovny pro geo- aplikace
 (Jan Sháněl)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jrjj3/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Knihovna Muzea romské kultury jako informační, kulturní a vzdělávací centrum
 (Miroslava Čepová)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/joewl/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

Knihovna modelů technologických procesů\nl{}
 (Radim PIŠAN)

2008, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8wehnm// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Vytvoření a optimalizace webového mapového nástroje pro analýzu nemovitostí s využitím otevřené JavaScriptové knihovny Leaflet
 (Vojtěch Svobodník)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141605 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Přípravná fáze implementace knihovního systému Koha v Knihovně Na Křižovatce
 (Alena Paulusová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/buclj/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

Digitální knihovna Západočeské univerzity
 (Lucie POSPÍCHALOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sh95i3// | Humanitní studia / Humanistika | Práce na příbuzné téma