Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ovzdusi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Posouzení kvality ovzduší ve městech, případně v lokalitách, s velkým zdrojem znečištění ovzduší.
 (Vojtěch HRDÝ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uc5xjn// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Právní úprava ochrany čistoty ovzduší v ČR a nejčastější negativní vlivy na ovzduší v posledních letech
 (David Horák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4yu0ui// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Role Číny a její postoj k problematice znečištění ovzduší v Jižní Koreji
 (Kristina Lanžhotská)

2020, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mc6b95// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Práce na příbuzné téma

Znečištění vnějšího ovzduší - identifikace toxického potenciálu látek a směsí
 (Anetta Martináková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dyn4s/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Znečištění ovzduší ultrajemnými částicemi - analýza problematiky
 (Michal Vank)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nmd71/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Kalibrace a ověřování pasivních vzorkovačů na bázi silikonové gumy pro monitorování emergentních znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší
 (Adriana Cambelová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aeyfa/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

V neľahkom ovzduší: urbánna politická ekológia znečistenia ovzdušia v Brne
 (Daniel Szabó)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i1yvp/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Borové jehličí jako pasivní vzorkovač volného ovzduší v lyžařských oblastech kontaminovaných perfluorovanými alkylovanými sloučeninami
 (Mária Chropeňová)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dqg1k/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

In vitro modely pneumocytů typu II a jejich využití pro studium toxicity látek znečišťujících ovzduší
 (Veronika Kocmanová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xwuas/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Zdravotní důsledky znečištění ovzduší na Ostravsku a jejich ekonomické konsekvence
 (Dominika Tóthová)

2019, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cgqhj/ | Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Veřejná ekonomie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)