Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

oxid titanicity

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Oxid titaničitý, vlastnosti a využití v polymerní a farmaceutické chemii
 (Zuzana Voltrová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xun4uf// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Oxid titaničitý-struktura a vlastnosti nejrozšířenějšího bílého pigmentu
 (Magda Kubelková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//60h2v9// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Oxid titaničitý a jeho fotokatalytická aktivita
 (Jiří HENYCH)

2010, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//uqn1ax// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Oxid titaničitý a jeho fotokatalytická aktivita
 (Miroslava ŠINDELÁŘOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5usy08// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
 (Tomáš Prostějovský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114583 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Studium fotokatalytické aktivity kompozitních materiálů na bázi oxidu titaničitého a oxidu zinečnatého
 (Pavel Janota)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y6xkc0// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv modifikování oxidu titaničitého ušlechtilými kovy (Pt, Pd a Au) na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
 (Nela Ambrožová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94814 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Práce na příbuzné téma

Příprava nanočástic vybraných oxidů kovů
 (Václav Kobylka)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bnxk9/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv oxidu titaničitého na termické chování a vlastnosti niobáto-fosfátových skel
 (Daniel Šmída)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7a2egh// | Anorganické a polymerní materiály / Anorganické materiály | Práce na příbuzné téma

Fotokatalytický rozklad oxidu dusného
 (Marcel Šihor)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/122045 | Procesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)