Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

p73

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Interakce mutantních forem p53 s nádorovými supresory p63 a p73
 (Matej Adámik)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zvj72/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv těžkých kovů na sekvenčně specifickou vazbu proteinů p63 a p73 k DNA
 (Alena Pastuchová)

2017, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/md5w4/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Sekvenčně specifická a strukturně selektivní vazba proteinu p53 a isoforem proteinu p73
 (Tomáš Komárek)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n3snn/ | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami
 (Martin Klepárník)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f30hd/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Metody RNA interference a jejich využití při studiu izoforem proteinu p73.
 (Lucia Dobrucká)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p3br4/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Imunodetekce proteinu p73 u meduloblastomu a změny indukované působením diferenciačního činidla kyseliny retinové
 (Lucia Dobrucká)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ds4ep/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Úloha proteinu p73 v embryogenezi a tumorigenezi nervové soustavy
 (Marta Nekulová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xahlh/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Molecular complexity of p63 in cancer
 (Paulina Orzol)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rzfbs/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Intracelulární distribuce N-terminálních izoforem proteinu p73 v buňkách meduloblastomu
 (Marta Nekulová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lx6wg/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Izoformy proteinu p73 v nádorové buňce, jejich lokalizace a protein-proteinové interakce
 (Eva Dulavová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vt54a/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)