Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pah

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Půdní organická hmota - nejmodernější poznatky ve vztahu k obsahům PAHs ve vybraných půdách ČR
 (Tereza Dvořáková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spi7u/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Reakce oxidu dusičitého s povrchem sazí a PAHs
 (Tereza Vrtílková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k6ty1/ | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Studium plynných emisí vybraných PAHs z termicky aktivní haldy Hedvika.
 (Jan Sovják)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130128 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Oxidative Photocyclization of Aromatic Imines in Synthesis of aza -PAHs
 (Martin Kos)

2021, Disertační práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//yxcf06// | Chemie (čtyřletá) / | Práce na příbuzné téma

Transformace PAHs vegetací
 (Adéla Majerová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kvtyt/ | Chemie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Město a (jeho) divadlo příběh královéhradeckého divadelního pah orku: od Elišky Rejčky k Annie Girardot, k novodobým tradicím městských Dionýsií
 (Alexandr Gregar)

2012, Disertační práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7442 | Dramatická umění / Scénická tvorba a teorie scénické tvorby | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu dopravy na koncentraci PAHs ve volném ovzduší městských aglomerací s využitím pasivních vzorkovačů
 (Petr Adam)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbe39/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Atmosférické depozice a ditribuce PAHs v rostlinách a ovzduší
 (Michaela Roubíčková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86980 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Nové mechanismy toxicity významných organických kontaminantů
 (Martin Beníšek)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bfvhi/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti, výskyt a stanovení derivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší
 (Eva Kaislerová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oq56o/ | Chemie / Chemie životního prostředí Učitelství chemie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)