Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

paralelizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Automatizovaná paralelizace zpracování vstupních dat na základě kauzality
 (Richard Kakaš)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zww9x/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Práce na příbuzné téma

Paralelizace intra-frame kódování v H.265 pro architektury grafických karet
 (Miloš Selečéni)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wuec8/ | Informatika / Počítačová grafika | Práce na příbuzné téma

Paralelizace obrazového simulátoru buněčných populací
 (David Wiesner)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zncqs/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Práce na příbuzné téma

Paralelizace časově náročných operací korpusového manažeru
 (Radoslav Rábara)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vdho2/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Paralelizace vyhledávání spojení v MHD
 (Michal Křepelka)

2020, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//prlv5p// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Software pro řešení struktury z práškových difrakčních dat metodou generování fragmentů a paralelizace výpočtů
 (David Draisaitl)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//c6c1fx// | Forenzní analýza / | Práce na příbuzné téma

Paralelizace algoritmů pro toky v síti
 (Jan Groschaft)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//yvdom3// | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Podpora paralelizace pro makro jazyk ImageJ
 (Vojtěch Ondřej)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140454 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Paralelizace metod pro analýzu dynamických systémů pomocí grafické karty
 (Jan Papoušek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tzeos/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Práce na příbuzné téma

Paralelizace analýzy molekulárně dynamických simulací
 (Jakub Štěpán)

2008, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ywdo0/ | Informatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)