Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

parkovaci plochy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Pro areál v Doubravicích navrhněte dopravní řešení vjezdu do areálu (obousměrnou komunikací, parkoviště, zpevněné plochy)
 (Michal Švadlenka)

2009, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yociqb// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta | Práce na příbuzné téma

Optimalizace přidělování vozidel parkovacím plochám
 (Martin Ludvík)

2010, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83321 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Řešení dopravních ploch v centru obce Střílky
 (Vendula Fojtů)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129052 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Problematika parkovacích a odstavných ploch a jejich kapacita pro dodržování doby odpočinku řidičů nákladních vozidel na dálnicích v České republice
 (Jiří Mošna)

2013, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2cejpr// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Vertikální parkovací plošina pro automobily
 (Jan Boček)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z2hkkn// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Parkovací družsvo - Most
 (Petra HORÁČKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/1957 | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma