Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

parovody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Návrh parovodu a regulačniho ventilu pro přívod topné páry
 (Josef FUKSA)

2015, Diplomová práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//92c38p// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Využití vratného kondenzátu parovodu jako zdroj nízkopotenciálního tepla teplárny Trmice
 (Jiří SCHOŘ)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ekdzjc// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Studium komplexu vlastností žáropevných ocelí po dlouhodobé expozici parovodů
 (David Šperlín)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99350 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Návrh technologického postupu svařování parovodu
 (Robert Maršál)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81412 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Posílení tepelného přivaděče z Teplárny Třebovice pro městský obvod Ostrava-Jih
 (Jiří Petýrek)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81278 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Práce na příbuzné téma

Entalpická bilance svazkového výměníku\nl{}
 (Tomáš GOŇA)

2009, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pycz5d// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Tepelné ztráty parního potrubí
 (Lukáš HURDA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ecwiyj// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Měření tvrdosti provozovaných reálných komponent přenosným instrumentovaným tvrdoměrem
 (Jaromír Macoszek)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128902 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Hodnocení spolehlivosti technologických objektů s využitím bezdrátových kominikačních modulů
 (Martin Zuskáč)

2019, Disertační práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139188 | Řízení průmyslových systémů / | Práce na příbuzné téma

Návrh opravy svarových spojů trubek z materiálů 12 022.1 po kontaminaci mědí
 (Robert Maršál)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93650 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)