Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

partnerska krize

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Vybrané psychologické aspekty partnerské krize
 (Lukáš Jána)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0qqf/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Krize v partnerském vztahu
 (Michaela Salitrníková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vbcib/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Životní spokojenost dětí v období manželské či partnerské krize jejich rodičů
 (Pavla CHLUPOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//z2uq7e// | Sociální politika a sociální práce / Poradenství v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Současná krize partnerských vztahů a jejich dopad na rodinu
 (Alena Křenková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g173pf// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Životní spokojenost dětí v období manželské či partnerské krize jejich rodičů
 (Pavla CHLUPOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//e7d9d3// | Sociální politika a sociální práce / Poradenství v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Domácí násilí - význam institutu vykázání pro řešení partnerské krize
 (Michal KRHŮTEK)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lpvo4g// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Práce na příbuzné téma

Domov pro matky s dětmi v tísni jako jedno z možných řešení partnerské nebo rodinné krize
 (Lucie HRUDIČKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wtv8fd// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Práce na příbuzné téma

Krize rodiny v postmoderní společnosti - konec tradiční rodiny nebo nová šance
 (Lenka Ševčíková)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j81py/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Krize manželství a partnerských vztahů v současnosti
 (Simona Marienková)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//wj7h9i// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Model psychické krize u jedinců se získaným tělesným postižením
 (Kateřina ŠMOLÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//58y009// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)