Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pastvina

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Význam a působení toxických rostlin na pastvinách pro koně
 (Petra Nespěšná)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//41njla// | Zootechnika / | Práce na příbuzné téma

Orientace skotu na nové pastvině
 (Michaela BUNDOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5gjcxi// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Návrh solárního systému pro odloučenou pastvinu
 (Kristýna KACEROVSKÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7vakij// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Studie agrárních valů a pastvin u obce Tašov v Českém středohoří
 (Žaneta STOJASPALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//r98ufk// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Pastviny – Změna užívání rekreačního objektu
 (Jiří Anders)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cnt23b// | Stavby na bázi dřeva / | Práce na příbuzné téma

Význam koprofágních brouků pro obnovu travního porostu na pastvině skotu
 (Jindřich JANOVSKÝ)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pm2qvq// | Zemědělství / Agropodnikání | Práce na příbuzné téma

Znovuotevření výsypky Pastviny
 (Jan Rambousek)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92095 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Antropogenní ovlivnění reliéfu okolí vodní nádrže Pastviny
 (Veronika CÁBOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6tjxh7// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - geografie | Práce na příbuzné téma

Distribuce a abundance epigeonu na pastvině
 (Martin PETRUSEK)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//c7edgj// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana přírody | Práce na příbuzné téma

Měření diverzity koprofágních brouků a jejich půdní aktivity na pastvině
 (Tomáš ANDĚL)

2014, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xngksa// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)