Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pcr

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Využití metody RFLP PCR, PCR ARMS a reverzní hybridizace pro detekci nejčastějších trombofilních mutací v české populaci
 (Markéta MATĚJKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1y7ynq// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Využití digitální PCR pro detekci mikroRNA v tělních tekutinách pacientů s nádorovým onemocněním
 (Petra Veselá)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wyp2w/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Příprava externí kontroly pro detekční systémy založené na reverzně transkripční real time PCR
 (Pavel Mikel)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y5hii/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

DNA diagnostika pohlavně přenosných infekcí metodou RealTime PCR
 (Ondřej Masarovič)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yju06/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Pozitivní záchyt Chlamydia trachomatis metodou PCR ve Fakultní nemocnici Brno
 (Renata Plachá)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c5wq5/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Studium exprese mikroRNA v tělních tekutinách pomocí metody digitální PCR
 (Klaudia Mráziková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q986d/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Direct PCR, využití v rychlé prenatální diagnostice genetických abnormalit plodu
 (Kristína Kovačovicová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ngeus/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Význam real time PCR pro studium historické DNA.
 (Stanislav Lerch)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/osvng/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Využití metody real-time PCR v širokospektré detekci patogenů
 (Eva Němcová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3qu3/ | Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Práce na příbuzné téma

Design real-time PCR testů pro rozlišení klinicky významných bakteriálních kmenů
 (Jan Haviernik)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3o86/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)