Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

permeability

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Vliv relativní permeability na ohřev kovů elektromagnetickou indukcí
 (Luděk MAREK)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//197z6n// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Vyšetření permeability magnetických kapalin
 (Miroslav KUBÁT)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2lj5aw// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Laboratorní stanovování permeability daných vzorků izolačních směsí určených k vyplnění starých důlních děl
 (Andrea Petřkovská)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106061 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu relativní permeability na ohřevy elektromagnetickou indukcí
 (Michal JIRÁK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3mxmr3// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Plazmové polymery na bázi PLA s laditelnou permeabilitou/biodegradabilitou
 (Liliana Kučerová)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uotu1y// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

Vliv složení IIR kaučukové směsi na mechanické vlastnosti a permeabilitu
 (Pavel Koseček)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//iv690t// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

Proteiny indukující permeabilitu cév během metastázování
 (Jana Moravíková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pfdii/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

PERMEABILITA UHPTRC
 (Šárka Nenadálová)

2019, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//0x4ew6// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vztah mezi porositou tkaniny a její propustností pro vzduch a vodní páry
 (Nikola Havlová)

2016, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//kl78nx// | Průmyslové inženýrství / Řízení jakosti | Práce na příbuzné téma

Úloha těsných spojů v regulaci propustnosti střevního epitelu
 (Zita Goliášová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gulw5/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)