Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

peroxid

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Systémová identifikace oscilační reakce peroxid vodíku-kataláza-kyslík-glukózaoxidáza s využitím teorie reakčních sítí
 (Radovan Jurašek)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//m35gy1// | Procesní inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Pokročilé oxidační procesy využívající peroxid vodíku
 (Olga Krupková)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0qc28i// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Nepřímá elektrochemická oxidace odpadních vod využívající peroxid vodíku
 (Tomáš Seneta)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//61upk3// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Role peroxidu vodíku v interakci signálních drah světla a rostlinného hormonu cytokininu
 (Vladěna Liberdová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zik5wy// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Modelování elektronových spekter solvatovaného peroxidu vodíku
 (Markéta Pilneyová)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//nzmbvp// | Analytická a fyzikální chemie / | Práce na příbuzné téma

Fotodisociace a rekombinace peroxidu vodíku ve vodě: QM/MM studium
 (Jan Poštulka)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//0ixe3o// | Analytická a fyzikální chemie / | Práce na příbuzné téma

Využití vývojových vzorků se sekvestrační účinností jako stabilizátoru bělicí lázně při bělení bavlny peroxidem vodíku
 (Martin Gudž)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//127x0w// | Chemie a technologie materiálů / Vlákna a textilní chemie | Práce na příbuzné téma

Adipokinetic hormone counteracts oxidative stress elicited in insects by hydrogen peroxide: in vivo and in vitro study
 (Andrea BEDNÁŘOVÁ)

2013, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ewxg1k// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace provozních reaktorů pro odbourávání organických polutantů ve vodách pomocí metal ftalocyaninů a peroxidu vodíku
 (Daniel BŮŽEK)

2014, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6sir9x// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Fotochemie a radiační chemie peroxidu vodíku: Teoretické studium
 (Markéta Pilneyová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//9518k8// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)