Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pesticidy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Aktuálně používané pesticidy a jejich směsi: jaká představují rizika pro necílové vodní organismy? Laboratorní a in situ studie.
 (Eliška Kuchovská)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zy58i/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Pesticidy a jiné prostředky na ochranu rostlin ve světle platné právní úpravy
 (Miriam Rozehnalová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nimdf/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Organochlorové pesticidy (OCPs) a PCB v sedimentech a rybách z řek v ČR
 (Lenka Hájková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/an8qx/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení odrůd ozimé pšenice z hlediska nákladů potřebných na jejich ochranu pesticidy
 (Tatiana Ovchinnikova)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//k5uk85// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Práce na příbuzné téma

Vývoj LC-MS/MS metody pro pesticidy a jejich monitoring ve vodách
 (Tereza Motúzová)

2022, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/147784 | Chemické a environmentální inženýrství / Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Pesticidy jako limitující faktor výskytu motýlů - review
 (Kristýna Haitlová)

2022, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vs4ji1// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Pesticidy a jejich vliv na necílové organismy
 (Tereza LUZAROVÁ)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4li84j// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Pesticidy jejich vliv na necílové organismy a metody odstraňování
 (Michaela Haluzíková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98310 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Diverzita včel opylujících vybrané druhy plodin a jejich kontaminace pesticidy
 (Marian HÝBL)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vmqh8o// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Posouzení rizik pro lokality kontaminované chlorovanými pesticidy
 (Petra Bělohlávková Staffová)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//t2gbhc// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)