Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

phoneme

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Koncept fonému dle Rogera Lasse (Překlad s komentářem)
 (Jana MIŘÁTSKÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bxdo8d// | Filologie / Česká filologie - Anglická filologie | Práce na příbuzné téma

Rozpoznávání fónů pomocí neuronové sítě
 (Martin MAJER)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rp004v// | Inženýrská informatika / Řídicí a rozhodovací systémy | Práce na příbuzné téma

Vliv Sfumata na podporu automatizace v artikulaci hlásek u začínajících čtenářů v základní škole běžného typu
 (Kateřina DUDOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p58rcn// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Práce na příbuzné téma