Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

photogrammetry

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Creation of skidding trails layout based on UAV photogrammetry in Thailand
 (Lucia Petrovičová)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//blha92// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Determining the bulk density of solid objects using photogrammetry
 (Ondřej Dupal)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//72r6c0// | Procesní inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Srovnání možností 3D fotogrammetrie a 3D skeneru při dokumentaci archeologických artefaktů
 (Vojtěch Nosek)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl53e/ | Archeologie / | Práce na příbuzné téma

Tvorba detailního digitálního modelu povrchu metodou pozemní fotogrammetrie
 (Jiří Oškera)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137303 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Výpočet stromových charakteristik v bukovém porostu na základě fotogrammetrického mračna bodů
 (Michal Ferdus)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//n2skqr// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Fotogrammetrické vyhodnocení popelové skládky Venuše s využitím leteckého měřického snímkování
 (Patrik Šubert)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129993 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Výpočet stromových charakteristik v dubovém porostu pomocí letecké a pozemní fotogrammetrie
 (Petr Homola)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sias3m// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Modelování a charakteristika lesních porostů pomocí letecké a pozemní fotogrammetrie
 (Šimon Trčka)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ew97jf// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vytvoření 3D modelu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci metodou průsekové fotogrammetrie a technologií TLS
 (Lukáš Morávek)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129987 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Využití fotogrammetrie pro digitalizaci tažných nástrojů v rámci numerických simulací plošného tváření
 (Jiří Flodrman)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//r4c531// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie a materiály | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)