Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

phytotoxicity

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hodnocení jakosti vody a sedimentu na Vepřovském novém rybníku v povodí Losenického potoka
 (Pavel Turek)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gp8rim// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhých komunálních odpadů Bukov
 (Markéta Šourková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nwv7x9// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení fytotoxicity kompostu z komunitní kompostárny ve Svitavách
 (Šárka Pospíšilová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f28wtq// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Vliv biocharu na biodostupnost a fytotoxicitu kovů v půdě z průmyslové oblasti
 (Kristina Jírů)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//i8zx38// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení fytotoxicity kalů z vybraných čistíren odpadních vod
 (Ondřej Šindelář)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//a2ag0t// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení fytotoxicity kompostu z komunitní kompostárny ve Svitavách
 (Šárka Pospíšilová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f28wtq// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Měření částic prachu menších než 10 m v pracovním ovzduší v dopravě s ohledem na fytotoxicitu částic
 (Jakub Sirovátka)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128275 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Testy fytotoxicity a jejich využití pro hodnocení vlivu xenobiotik
 (Lucie Bakalová)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx5fv/ | Chemie / Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Environmental endocrine disruption – experimental models and assessment
 (Maher Haeba)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wa7o7/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma