Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pipelines

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Privatizace českých tranzitních plynovodů: analýza politického diskurzu
 (Tomáš Martanovič)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d08em/ | Politologie / Mezinárodní vztahy | Práce na příbuzné téma

Preventivní opatření při pracích s otevřeným ohněm v podmínkách dálkovodů hořlavých kapalin
 (Hana Pastorková)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128289 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv trojfázových vedení na potrubí uložená v zemi
 (Štěpán ŽUREK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//afj4ag// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Vliv trojfázových vedení na potrubí uložená v zemi
 (Štěpán ŽUREK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//afj4ag// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Materiály použité pro potrubní trasy ve farmaceutickém průmyslu
 (Michaela Černá)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114488 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Optimalizace provozu stanic katodické ochrany na VTL plynovodech RWE
 (Jaroslav Morbitzer)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109009 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

Zpřesnění polohy plynovodů s využitím dat dálkového průzkumu Země
 (Markéta Brentnerová)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5zatqy// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Vliv nadzemního elektrického vedení na úložná zařízení
 (Martin ADÁMEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//62g4gd// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Indukční pájení trubkových rozvodů z vysokolegovaných ocelí
 (Václav Dobeš)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109531 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Aktivní protikorozní ochrana produktovodů elektrickým proudem
 (Lukáš KRATOCHVÍL)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zf6zve// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)