Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

plasty

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Sklo a plasty jako materiály pro brýlové čočky, povrchové úpravy brýlových čoček
 (Jana Randulová)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hza1e/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Práce na příbuzné téma

Plastové odpady jejich úprava, zhodnocení a odstranění se zaměřením na biologicky rozložitelné plasty
 (Klára Walachová)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6dudoe// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Aplikace metod technické diagnostiky ve firmě PF PLASTY CZ
 (Jan Stuchlý)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109818 | Strojírenství / Technická diagnostika, opravy a udržování | Práce na příbuzné téma

Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění
 (Jiří Halm)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//u67vv1// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Plasty jako součást komunálního odpadu
 (Petr KUČAVA)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//umr7wy// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Návrh řešení pro nakládání s plasty pocházejícími ze zpracování elektroodpadu
 (Miloslava Novosádová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120073 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Izolace mikroorganismů z lokalit kontaminovaných plasty a testování jejich biodegradačních schopností.
 (Žaneta ANDLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0vs746// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Plasty - text pro samostatnou činnost žáka základní školy
 (Lukáš SVĚTNICKÝ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r1zwvb// | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Plasty ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 1. stupni ZŠ
 (Markéta Popílková)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5534 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Využití strategie cause related marketingu v otázce environmentálního problému znečištění plasty
 (Eva Brabcová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75912 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)