Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

plniva

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vlastnosti Zn pigmentovaných nátěrových hmot na bázi epoxidové pryskyřice v závislosti na struktuře a koncentraci plniva
 (Ondřej Košťál)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3d7m4d// | Chemie a technologie materiálů / Organické povlaky a nátěrové hmoty | Práce na příbuzné téma

Vliv množství brom-butylkaučuku a modifikovaného plniva na mechanické vlastnosti a plynopropustnost pryže
 (Lukáš Svoboda)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//aa6bb8// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu složení plniva kompozitního systému na jeho emisivitu
 (Milan Mauer)

2017, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//l50van// | Chemie a technologie materiálů / Povrchové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv minerálního plniva CaCO3 na vlastnosti biologicky rozložitelného plastu PLA
 (Tomáš Anděl)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//pxrnw4// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv typu plniva a procesních podmínek na drsnost povrchu vstřikovaných výrobků
 (Jan Ondrík)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//f07111// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití UDDG jako plniva pro kompozitní kovové povlaky
 (Petr MONHART)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//n3d1b4// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Vliv velikosti plniva na přípravu PVAc nanokompozitního materiálu
 (Martin Bílý)

2017, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117219 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Nanokompozitní plniva na bázi jílových minerálů a hydroxyapatitu pro polymerní kompozity
 (Lenka Pazourková)

2018, Disertační práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127411 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv parametrů dispergace plniva na vlastnosti nátěrových hmot
 (Pavla Tesaříková)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//1cqogz// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Využití modifikovaného magnetického plniva pro přípravu elastomerních kompozizů
 (Peter Kľúčik)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4mcgyl// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)